Hvis du vil vide mere om grænsependling

Regions Sønderjylland Schleswig har et Infocenter rettet til både borgere og virksomheder om grænsependling.

Infocentret er et servicetilbud af Region Sønderjylland-Schleswig til grænsependlere, virksomheder og alle andre. Formålet er at give vejledning om alle forhold, der vedrører det at arbejde på den anden side af grænsen eller vil bosætte sig der.

Du kan finde alle informationer på Infocenterets hjemmeside www.pendlerinfo.org.